Christofle Mexico Polanco

Marco para foto Madison 6, 13×18 cm.